Which Institutes are Appointed Science Institutes?

/Which Institutes are Appointed Science Institutes?

Which Institutes are Appointed Science Institutes?

Please find below the list with Appointed Science Institutes.

1. Public Universities of Leiden, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Delft, Wageningen, Eindhoven, Enschede, Rotterdam, Maastricht and Heerlen.

2. Special Universities:
Amsterdam, de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs;
Nijmegen, de Stichting Katholieke Universiteit;
Tilburg, de Stichting Katholieke Universiteit Brabant.

3. Public Graduate Schools:
Hogeschool Deventer
Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Velp
Gemeentelijke Hogeschool Amsterdam

4. Special Graduate Schools:
Alkmaar, de Stichting voor Hoger Beroepsonderwijs Noordelijk Noord-Holland;
Amsterdam, de Stichting Hogeschool Amsterdam;
Amsterdam, de Stichting voor de Protestants Christelijke en de Rooms-Katholieke lerarenopleiding voor het Basisonderwijs in Noord-Holland;
Amsterdam, de Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten;
Amsterdam, de Vereniging Gerrit Rietveld Academie, Hogeschool voor Beeldende Kunst en Vormgeving;
Arnhem, de Stichting hogeschool voor de Kunsten Arnhem;
Arnhem, de Stichting Gelderse Hogescholen;
Breda, de Stichting Hogescholen Westen Midden Brabant;
Breda, de Stichting Hogeschool voor Toerisme en Verkeer;
Delft, de Stichting Agrarische Hogeschool van het Koninklijk Nederlands Landbouw Committee;
Diemen, de Stichting voor Protestants-Christelijk en Rooms-Katholiek hoger onderwijs te Amsterdam;
Doetinchem, de Stichting PABO «Oost-Gelderland»;
Driebergen, de Stichting Akademie «de Horst»;
Dronten, de Nederlandse Christelijke Boerenen Tuindersbond;
Ede, de Stichting voor Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs op Gereformeerde Grondslag;
Eindhoven, de Hogeschool Eindhoven, de Stichting Hoger Onderwijs Zuid-Nederland;
Eindhoven, de Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, de Stichting Hoger Onderwijs Zuid-Nederland;
Eindhoven, de Stichting Katholieke Hogeschool voor Pedagogisch Onderwijs «Hemelrijken» voor Eindhoven en omgeving;
Eindhoven, de Stichting akademie Industriële Vormgeving;
Emmen, de Stichting Hoger Onderwijs Groningen;
Enschede, de Stichting Academie voor Kunst en Industrie «Oost-Nederland»;
Enschede, de Stichting Hogeschool Enschede;
Gouda, de Stichting Scholengemeenschap op Reformatorische grondslag «De Driestar»;
s-Gravenhage, de Stichting Christelijk Hoger Beroepsonderwijs «Rijn-Delfland»;
s-Gravenhage, de Stichting Haagse Hogeschool;
s-Gravenhage, de Stichting Horecaf Hotelschool;
s-Gravenhage, de Stichting Koninklijke Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans;
Groningen, de Stichting Hoger Onderwijs Groningen;
Haarlem, de Stichting Hogeschool Haarlem;
Heerlen, de Stichting Hoger Beroeps Onderwijs Limburg;
Helmond, de Stichting «De Kempel»;
Hengelo, de Stichting Katholieke Opleidingen voor Onderwijsgevenden in Noord-Oost Nederland;
s-Hertogenbosch, de Stichting Hogeschool voor Beroepsonderwijs ‘s-Hertogenbosch;
s-Hertogenbosch, de Katholieke Nederlandse Boeren en Tuinders Bond;
s-Hertogenbosch, de Stichting Hoger Onderwijs Zuid-Nederland;
Kampen, de Stichting Christelijke Hogeschool voor de Kunsten «Constantijn Huygens»;
Leeuwarden, de Stichting Noordelijke Hogeschool Leeuwarden;
Leeuwarden, de Stichting Christelijk Hoger (beroeps-) onderwijs in Noord-Nederland;
Leiden, de Stichting Leidse Hogeschool voor Beroepsonderwijs;
Maastricht, de Stichting Hogeschool Maastricht;
Roermond, de Stichting Hoger Onderwijs Zuid-Nederland;
Rotterdam, de Stichting Hogeschool Rotterdam e.o.;
Rotterdam, de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs;
Rotterdam, de Stichting Hogeschool voor Economische Studies Rotterdam;
Rotterdam, de Stichting Hogeschool voor Muziek en Theater Rotterdam;
Rijswijk, de Stichting Katholiek HTO in de provincie Zuid-Holland;
Sittard, de Stichting Hoger Onderwijs Zuid-Nederland;
Tilburg, de Stichting Hogescholen Westen Midden Brabant;
Tilburg, de Stichting Hoger Onderwijs Zuid-Nederland;
Utrecht, de Stichting Hogeschool Utrecht;
Utrecht, de Stichting Hogeschool voor de Kunsten;
Utrecht, de Stichting Katholieke Opleiding tot Leraren in het Basisonderwijs;
Utrecht, de Stichting Protestants Christelijke PABO Utrecht;
Venlo, de Stichting Hoger Onderwijs Zuid-Nederland;
Vlissingen, de Stichting Hogeschool Zeeland;
Wageningen, de Stichting Hogeschool Diedenoort;
Wageningen, de Stichting «STOAS»;

Zeist, de Stichting Vrije Pedagogische Academie;
Zwolle, de Stichting Christelijke Hogeschool voor Beroepsonderwijs;
Zwolle, de Stichting voor Gereformeerd Hoger Beroepsonderwijs;
Zwolle, de Stichting Katholieke Opleiding tot Leraren in het Basisonderwijs

5. Academic Hospitals at the Public Universities at Leiden, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam and Maastricht.

6. Academic Hospitals at the Special Universities at Amsterdam and Nijmegen.

Technical reference (for tax professionals): Minister of Justice, April 16, 1996.